Familiegroep Dementie

Als dementie op je pad komt, dan staat je wereld op z’n kop! Je verhaal kunnen delen met mensen die hetzelfde meemaken kan dan een ongelooflijke steun zijn. Samen een activiteit doen, een infoavond bijwonen, tips uitwisselen. Eens lachen, je verdriet mogen tonen? Dat kan bij onze Familiegroepen en lotgenotencontacten.

De eerste tekenen. Is het gewoon vergeetachtigheid of dementie? De confrontatie met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie brengt veel teweeg. Naast de verwerking van de vloedgolf van emoties moet je ook praktische zaken regelen. In elke fase van dementie worden mantelzorgers en familieleden geconfronteerd met nieuwe vragen en gevoelens.

Familiegroep Dementie en Jongdementie

In de Familiegroep Dementie  komen mantelzorgers en familieleden samen om informatie, ervaringen en steun uit te wisselen. Ze delen hun zorgen met lotgenoten.

Schrijf je in.