Infomoment “Ondersteunend thuis wonen “

In deze vorming krijg je verschillende pistes aangereikt hoe mensen langer in hun thuissituatie kunnen blijven mits ondersteuning van thuiszorgdiensten en hulpmiddelen. De verschillende thuiszorgdiensten worden toegelicht en de verschillende hulpmiddelen worden geïllustreerd. Aansluitend wordt een marge ingebouwd om op persoonlijke vragen in te gaan.

We vragen om vooraf in te schrijven.

Minimaal aan deelnemers: 15 personen

Schrijf je in.