Over ons

LDC De Essentie is feestelijk geopend op vrijdag 24 juni 2022.

Het gebouw van Sint-Michaël kent een lange geschiedenis. Het werd in 1902 opgericht door de Liefdezusters van de Verrezen Zaligmaker, als opvangplaats voor kinderen met vooral gedragsproblemen. In 1918 werd het gesticht tijden de pandemie van de Spaanse Griep omgevormd tot een opvangplaats voor bejaarden. Het aantal zusters daalde en in 2012 werd het rusthuis overgedragen aan de Zusters van Berlaar.

Volgens de bevolkingscijfers was er in Essen nog plaats voor een tweede LDC. Met de steun en goedkeuring van het Schepencollege werd begin 2019 een aanvraagdossier bij de Vlaamse Overheid ingediend. Natuurlijk moest het nieuwe LDC een naam krijgen en werd er een oproep gedaan bij senioren, families, bewoners en sympathisanten om een naam te bedenken. De beloning voor de origineelste naam: een fles champagne. Er kwamen honderden voorstellen binnen, uiteindelijk werd er gekozen voor ‘LDC De Essentie’. Dat kostte twee keer een fles champagne, omdat die naam twee keer werd voorgedragen.

De opening van LDC De Essentie kadert in de buurtgerichte zorg waar ze als WZC op in willen zetten, die de deuren graag open zet voor de buurt. Om zo in te gaan op een laagdrempelige, inclusieve manier tegen sociaal isolement en eenzaamheid. Eerder dat jaar werd de beweegtuin geopend, tevens met het doel om buurtbewoners samen te brengen. Zo maak je van een WZC geen afgesloten huis in de gemeenschap, maar maakt het actief deel uit van het creëren van een zorgzame buurt. Buurtbewoners kunnen elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten, bij activiteiten, een kop koffie, samen de krant te lezen, …

Kortom, iedereen is van harte welkom in LDC De Essentie!

Aanspreekpunt De Essentie

Aanspreekpunt De Essentie

Evelyne Corrynen is centrumleidster van het lokaal dienstencentrum en dus ook het aanspreekpunt voor al jullie vragen omtrent LDC De Essentie. Je kan Evelyne wekelijks ontmoeten in het LDC, dit wanneer ze ondersteuning biedt bij het buurtrestaurant of bij één van de activiteiten die in het LDC georganiseerd worden. Woensdag is haar vaste vrije dag. Op andere weekdagen is Evelyne van 9-16u aanwezig. Heb je een dringende vraag, kijk zeker op onze contact pagina hoe je ons best kan bereiken.